×

ANUNŢ Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă

ANUNŢ

Reduceri la achitarea primei

AOAM în sumă fixă

din data de 01.01.2021 – până pe 31.03.2021, persoanele care au obligaţiunea să se asigure în mod individual beneficiază de reduceri în mărime de 75%, 60%  şi 50% la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

  • Proprietarii de teren agricol au reduceri de 75% şi plătesc 1014 lei doar la Agenţiile Teritoriale ale CNAM, la prezentarea următoarelor documente în original şi copii: dovada achitării sumei de 1014 lei; documentul legal ce atestă dreptul de proprietate asupra terenului cu destinaţie agricolă.
  • Persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă de comerţ fără a constitui o formă organizatorico-juridică beneficiază de reduceri de 60% și vor achita 1622,40 de lei la agenţiile teritoriale ale CNAM.
  • Fondatori de întreprinderi individuale, fondatori a Gospodăriilor ţărăneşti, arendaşii, arendatorii, titulari de patentă de întreprinzători, alte persoane neangajate şi neasigurate de Guvern – beneficiază de reducere de 50% din prima de asigurare şi achită 2028 lei.

Poliţa medicală poate fi procurată la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) şi prelungită la oficiile Poşta Moldovei (în caz dacă persoana deţine poliţa de asigurare).

Atenţie! După expirarea termenelor stabilite, prima de asigurare va constitui 4056 lei + majorarea de întârziere şi amenda.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Sud a CNAM,

Cahul, str. Ştefan cel Mare 16 sau or. Cantemir,str. Testemiţanu 22(policlinica), etaj.4,bir.405

Tel.: 0(299)2-75-45(Cahul);0(273)2-32-65( Cantemir) sau

 la INFO CNAM – 0 800 99999.