×

Anunt Prevederi noi ale Codului Contravențional a RM.

Anunț

Inspecția pentru protecția mediului Cantemir vă informeză că începînd cu data de 22.04.2022 au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului Contravențional a RM.

Astfel, persoanele care care nu vor respecta modul de gestionare a deșeurilor cît și a modului stabilit de ardere a deșeurilor industriale, de construcție, a biodeșeurilor, a deșeurilor municipale și de altă natură  conform art. 154 alin. (11) CC RM se sancționează  cu amendă de la 200 la 300 de unități convenționale (de la 10 000 lei pînă la 15 000 lei) aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 600 la 800 de unități convenționale (de la 30 000 lei pînă la 40 000 lei) aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Solicităm ca deșeurile formate în gospodării, indiferent de proveniența acestora să fie evacuate la gunoiștea localității cu respectarea modului stablit de depozitare și anume pe perimetrul acesteia.

De asemnea, recomandăm ca deșeurile de origine vegetală cît și  animaliere să fie depozitate în locuri amenajate pentru compostare.