×

Anunt Ședința Consiliului local

ANUNȚ

În temeiul art.16, alin (2), (3) ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, dispoziția primarului comunei Ciobalaccia nr. 21-n din 22.06.2022 se convoacă ședința ordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia pe data de 01 iulie 2022, ora 15-00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei comunei Ciobalaccia, etajul I, cu următoarea:

Ordine de zi:

 1. Cu privire la modificarea/completarea deciziei consiliului comunal Ciobalaccia nr. 03/01-XXVII din13.05.2022 ,,Cu privire la selectarea porțiunilor de drum pentru reparație în anul 2022,,

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la corelarea bugetului comunei Ciobalaccia pentru anul 2022

Raportor: Petreanu Nina contabil-șef primaria comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la aprobarea propunerii de proiect privind achiziționarea echipamentului pentru întreținerea spațiilor verzi

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la permiterea inițierii procedurii de proiectare pentru reparația unui sector de drum de acces către depozitul de păstrare a cerealelor, parcul auto agricol și brutăria din s. Ciobalaccia, raionul Cantemir

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din soldul disponibil al  primăriei comunei Ciobalaccia pentru anul 2022

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică

Raportor: Mihai Nicoleta, specialist primaria comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică

Raportor: Mihai Nicoleta, specialist primaria comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la darea în arendă a terenului agricol

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la suspendarea temporară a activității grădiniței de copii din satul Flocoasa, raionul Cantemir

Raportor: Tatarlî Ana, director gradinita de copii s. Flocoasa

 1. Cu privire la comasarea temporară a 2 grupe de copii la grădinița de copii din satul Ciobalaccia, raionul Cantemir

Raportor: Angheluță Larisa, director gradinita de copii s. Ciobalaccia

 1. Cu privire la acordarea premiului unic

Raportor: Turlacov Luminița, secretar al consiliului comunal Ciobalaccia

 

Primăria  comunei  Ciobalaccia