×

Aviz Consultări publice

 

Primăria comunei Ciobalaccia organizează consultare publică la proiectul de decizie:

Cu privire la majorarea tarifelor la serviciile furnizate populației de Î.M. Ciobalaccia-Servicii

Raportori: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia,

                     Tuzlucov Piotr, administrator ÎM ,,Ciobalaccia-Servicii,,

Consultarea publică va avea loc la data de  05 iulie 2022, ora 16:00în centru satului Ciobalaccia (scena de vară unde petrec sărbatorile).

 

Cu respect, Administrația Publică Locală