×

Anunț Ședința extraordinara Consiliul Local

Vă înştiinţăm că vineri la data de 25 noiembrie 2022, ora 15:00, în localul primăriei Ciobalaccia, sala de ședințe et. I, va avea loc şedinţa extraordinară a consiliului comunal Ciobalaccia.

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la modificarea bugetului comunei Ciobalaccia pentru anul 2022.

Raportor: Petreanu Nina, contabil șef primăria comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică a proiectelor de decizie.

Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la trecereea bunurilor imobile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale din domeniul proprietății publice în domeniul proprietății private.

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la formarea bunurilor imobile.

Raportor: Mihai Nicoleta, specialist primăria comunei Ciobalaccia.

 

   Primarul comunei Ciobalaccia                                                   Gheorghe PÎRCIU