×

Convocarea ședinței Consililiu comunal Ciobalaccia

ANUNȚ

În temeiul art.16, alin (2), (3) ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, dispoziția primarului comunei Ciobalaccia nr. 37-n din   02.12.2022   se   convoacă   ședința   ordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia pe data de 9 decembrie 2022, ora 14-00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei comunei Ciobalaccia, etajul I, cu următoarea:

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la aprobarea proiectului bugetului comunei Ciobalaccia pentru anul 2023 în prima lectură.

Raportor: Petreanu Nina, contabil șef primăria comunei Ciobalaccia.

2.     Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului comunal Ciobalaccia și a primăriei pentru anul 2022.

Raportor: Turlacov Luminița, secretar al consiliului comunal Ciobalaccia.

  1. Cu privire la stabilirea mărimii indemnizaţiei consilierilor pentru prezenţa la şedinţele ordinare și extraordinare ale Consiliului comunal Ciobalaccia Raportor: Pîrciu Gheorghe, primar comuna

4.     Cu privire la scutirea de plată părintească a copiilor din familiile social- vulnerabile de la grădiniţele de copii din comuna Ciobalaccia.

Raportori: Angheluță Larisa, directorul gradinitei de copii din s. Ciobalaccia.

Tatarlî Ana, director grădinița de copii din s. Flocoasa .

5.     Cu privire la aprobarea bugetului comunei Ciobalaccia pentru anul 2023 în lectură a doua.

Raportor: Petreanu Nina, contabil șef primăria comunei Ciobalaccia.

6.     Cu privire la programarea concediilor de odihnă anuale plătite pentru anul 2023

Raportor: Turlacov Luminița, secretar al consiliului comunal Ciobalaccia.

7.     Cu privire la împuternicirea primarului comunei de a efectua evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului consiliului comunal Ciobalaccia

Raportor: Pîrciu Gheorghe, primar comuna Ciobalaccia.

  1. Cu privire la trecerea în treapta superioară de salarizare Raportor: Pîrciu Gheorghe, primar comuna

Primarull comunei Ciobalaccia           Gheorghe PÎRCIU