×

Sedință extraordinara Consiliul comunal Ciobalaccia

Vă înştiinţăm că joi la data de 02 februarie 2023, ora 14:00, în localul primăriei Ciobalaccia, sala de ședințe et. I, va avea loc şedinţa extraordinară a consiliului comunal Ciobalaccia.

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la corelarea bugetului comunei Ciobalaccia pentru anul 2023
    Raportor: Petreanu Nina, contabil șef primăria comunei Ciobalaccia.
  1. Cu privire la efectuarea unor modificări din sold la bugetul primăriei comunei Ciobalaccia pentru anul 2023

Raportor: Petreanu Nina, contabil șef primăria comunei Ciobalaccia.

  1. Cu privire la modificarea/completarea deciziei consiliului comunal Ciobalaccia nr. 09/05-XXVII Cu privire la aprobarea bugetului comunei Ciobalaccia  pentru  anul 2023 în lectura a doua.

   Raportor: Petreanu Nina, contabil șef primăria comunei Ciobalaccia.

  1. Cu privire la modificarea și completarea deciziei consiliului comunal Ciobalaccia, nr 08/04-XXVII din 25.11.2022” Cu privire la trecereea bunurilor imobile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale din domeniul proprietății publice în domeniul proprietății private

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 

Primarul comunei Ciobalaccia                                                   Gheorghe PÎRCIU