×

Anunt ședința ordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia

În temeiul art.16, alin (2), (3) ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, dispoziția primarului comunei Ciobalaccia nr. 22-n din 25.05.2023 se convoacă ședința ordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia pe data de 31 mai 2023, ora 15-00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei comunei Ciobalaccia, etajul I, cu următoarea:

 

Ordine de zi:

  1. Cu privire la efectuarea unor modificări din sold la bugetul primăriei comunei Ciobalaccia pentru anul 2023.

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la modificarea bugetului comunei Ciobalaccia pentru anul 2023.

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la selectarea porțiunilor de drum pentru reparație în anul 2023.

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la examinarea scrisorii Serviciului Special pentru Influiențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice.

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la aprobarea proiectului investițional în cadrul programului „Satul European Expres,,

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică

Raportor: Elena Popescu, specialist primăria comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la comasarea temporară a unei grupe de copii la grădinița de copii din satul Ciobalaccia.

Raportor: Larisa Angheluță, director grădinita de copii s. Ciobalaccia

 

NOTA!  În conformitate cu art. 17 alin. (1,2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006  ședinţele consiliului local sînt publice, orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local.

 

 

Primăria  comunei  Ciobalaccia