×

Anunt Licitatie

10 aprilie 2023

Primăria comunei Ciobalaccia, r-nul Cantemir, anunță pentru data de 27.04.2023, ora 10:00, în incinta primăriei, desfășurarea licitației publice “cu strigare”: 1) de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile proprietate publică din domeniul privat al comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir la un lot unic: a) construcție de sănătate și […]

Anunt

7 aprilie 2023

STIMAŢI  LOCUITORI AI COMUNEI CIOBALACCIA  ! Guvernul RM, prin proiectul FAO, oferă sprijin sub formă de semințe de porumb și  îngrășăminte minerale pentru 1 ha de teren însămînțat și furaje pentru 1 bovină (vacă de lapte.) Doritorii vă prezentați la primărie cu titlurile pe pămînt, […]

Funcție vacanta

24 martie 2023

ANUNȚ      Primăria comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist în reglementarea regimului funciar din cadrul primăriei com. Ciobalaccia. Candidaţii vor prezenta comisiei de concurs următoarele acte: Formularul de participare (se ridică de la primărie). Copia buletinului de identitate. Copiile […]

Anunt

7 noiembrie 2022

În temeiul art.16, alin (2), (3) ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, dispoziția primarului comunei Ciobalaccia nr. 31-n din 04.11.2022 se convoacă ședința extraordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia pe data de 09 noiembrie 2022, ora 15:00, în incinta sălii de ședințe […]