×

Instituţii de învăţământ general, preşcolar

Liceul Teoretic N. Mihai

Școala, actual Liceul Teoretic ”Nicolae Mihai” a funcționat separat în două sate:  s. Ciobalaccia din anul 1944 și satul Victorovca din 1945.

Documentele oficiale de înființare în arhiva școlii lipsesc, însă sunt registrele de eliberare a documentelor de absolvire a școlii de  șapte clase. În anul 1949   școala din Ciobalaccia 7 elevi, în 1950 școala din Victorovca 5 elevi.

În 1963 școala de opt ani Ciobalaccia a fost transformată în școală medie. La 5 februarie 1970 a fost data în exploatare clădirea actualului liceu și tot atunci la școala medie Ciobalaccia a aderat școala medie de opt ani din s. Victorovca primid statut de școală medie bilingvă cu predare în limba română și rusă.

Prin Hotărîrea  Guvernului R.Moldova Nr.907 din 01.09.1998 şcoala medie Ciobalaccia primeşte statut de Liceu Teoretic. Din anul 2005 liceul poartă numele savantului- filozof Nicolae Mihai, născut în satul Ciobalaccia, fost director a acestei şcoli.În prezent liceul funcţionează în clădire proprie construită în anul 1970, cu 29 săli de studii, atelir, sală sportivă şi cămin pentru 96 locuri.

File din istorie:

1949 – eliberarea primei promoţii de 7 ani școala din Ciobalaccia;

1950 – eliberarea primei promoţii de 7 ani școala din Victorovca;

1963 – transformarea școlii din Ciobalaccia în şcoală de cultură generală;

05.02.1970 –Unirea școlilor primind statut de școală medie bilingvă

01.09.1994 – deschiderea claselor liceale cu profil biologie- chimie;

01.07.1997- prima promoție de liceu

01.09.1995 – înfiinţarea Liceului Teoretic Ciobalaccia

16.05.2005 – Liceul Teoretic ”Nicolae Mihai”

01.09.2011- arondarea Gimnaziului Flocoasa  la Liceul Teoretic ”Nicolae Mihai”

01.09.2013- Liceul devine Instituţie Public

 

Grădiniţa Ciobalaccia

Grădiniţa Ciobalaccia este unitate, care face parte din sistemul de învăţămănt de stat. CreşăGrădiniţa din satul Ciobalaccia funcţionează într-o clădire tip, construită în anul 1980 şi destinată pentru 140 de locuri.Localul efectiv este format din 6 săli de grupă ( la moment activează 4 grupe), 2 verande , bucătărie,spălătorie, cabinet pentru director, cabinetul asistentei medicale cu 1 loc în izolator, sală muzicală ,care se foloseşte şi pentru petrecerea activităţilor de educaţia fizică. Clădirea necesită repapaţie capitală și încălzire autonomă.În perioda rece a anului grupele sunt încălzite cu sobe . Reţeaua de gaze naturale este adusă pe teritoriul grădiniţei.Documente la clădire nu sunt finisate,nu putem beneficia de nici un proiect… Bucătăria este înzestrată cu tot necesarul ( plita electrică, rolă, maşina de tocat carne electrică , frigidere). În fiecare grupă sunt dulapuri noi pentru păstrarea veselei. Parţial s-a schimbat şi mobilă pentrucopii cît din sursele planificate în buget ,atît şi din proiectul „Educaţia pentru toţi „ (mese şi scaune pentrucopii din grupa pregătitoare, şi dulapuri pentru cărţi şi jucării în grupa rusă 3-7 ani) Acest proces la moment continua. Iarna în grupele este puţin spaţiu penrtu organizarea activităţilor. Dormitoarele nu sunt separate.Grădiniţa dispune de 1 calculator cu xerox.Teren mare de joacă, de sport înverzit. Utilaj pentru jocuri deteriorat.

 

Grădiniţa Flocoasa

Instituţia preşcolară din satul Flocoasa este de tipul Creşă-grădiniţă,instituţia preşcolară de stat , create în conformitate cu decizia administraţiei publice locale –Primăria Ciobalaccia.Instituţia preşcolară din satul Flocoasaactivează în baza STATUTULUI autonom, a regulamentului instituţiei de educaţie preşcolară,precum şi ale actelorlegislative şi normative în vigoare .Instituţia preşcolară din satul Flocoasacomuna Ciobalaccia r+nul Cantemir a fost deschisă la 10 noiembrie 1974.

Grădiniţa dispune de :

  • Teren de joacă şi activităţi la aer liber pentru fiecare grupă
  • Teren de sport
  • Sală de sport şi muzică

Încăperile instituţiei sunt înzestrate cu inventar capitonat şi ne capitonat ,aparataj electric, medical, material didactic, jucării.etc