×

Funcție vacanta

24 martie 2023

ANUNȚ      Primăria comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist în reglementarea regimului funciar din cadrul primăriei com. Ciobalaccia. Candidaţii vor prezenta comisiei de concurs următoarele acte: Formularul de participare (se ridică de la primărie). Copia buletinului de identitate. Copiile […]