×

Anunț repetat la postul vacant inginer cadastral

Primăria comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir anunță concurs pentru ocuparea  funcției publice  specialist pentru reglamentarea regimului proprietății funciare.

Dosarul întocmit conform legislației în vigoare a Republicii Moldova poate fi depus la sediul primăriei comunei Ciobalaccia în termen de 20 zile calendaristice din data publicării anunțului.

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe panoul informativ al primăriei. Relații la tel: 0 (273)70-2-38, 70-6-78, e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com