×

Anunț. Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției vacante de Specialist – reglementarea regimului proprietății funciare , până la data de 16 martie 2022.

A N U N Ţ

 

Primăria comunei Ciobalaccia, r-nul Cantemir prelungește perioada de depunere a
dosarelor pentru ocuparea funcției vacante de Specialist – reglementarea regimului proprietății funciare , până la data de 16 martie 2022

 

       Concursul va avea loc în incinta primăriei comunei Ciobalaccia, la data de  18  martie 2022 , ora 10:00 .

Condiţii de bază:

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-posedarea limbii de stat;

-neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vărstă;

-lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie:
-neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Studii: superioare, medii speciale în domeniu.

Abilităţi: vechime în muncă în domeniu, cunoașterea calculatorului, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, lucru în echipă, comunicare eficientă, planificarea, organizarea, coordonarea activităţilor, colaborare.    

Atitudini: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare continuă şi performanţe.

Persoanele interesate  depun personal Dosarul pentru ocuparea funcției publice prin concurs:

  1. a) formularul de participare;
  2. b) copia buletinului de identitate;
  3. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare;
  4. d) copia carnetului de muncă;

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul pentru ocuparea funcției publice prin concurs este 16  martie  2022.

Telefon de contact –  (273)  70-2-38 , (273)  70-6-78, (273) 70-2-36

Persoana de contact – Pîrciu Gheorghe,  primarul comunei Ciobalaccia.