×

Anunț se convoacă ședința ordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia pe data de 06 aprilie 2022, ora 14-00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei comunei Ciobalaccia.

ANUNȚ

În temeiul art.16, alin (2), (3) ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, dispoziția primarului comunei Ciobalaccia nr. 10-n din 01.04.2022 se convoacă ședința ordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia pe data de 06 aprilie 2022, ora 14-00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei comunei Ciobalaccia, etajul I, cu următoarea:

Ordine de zi:

 1. Cu privire la raportul de activitate a primăriei comunei Ciobalaccia și instituțiilor din subordine pentru anul 2021

Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

Coraportori: Turlacov Luminița, Angheluță Larisa, Tatarlî Ana, Bulgaru Daniela, Angheluță Tatiana, Talasimova Anna, Tuzlucov Piotr.

 1. Cu privire la executarea bugetului primăriei comunei Ciobalaccia conform rezultatelor anului 2021

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la corelarea bugetului comunei Ciobalaccia pentru anul 2022

Raportor: Petreanu Nina, contabil-șef primăria comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la efectuarea unor modificări la bugetul comunei Ciobalaccia pentru anul 2022

Raportor: Petreanu Nina, contabil-șef primăria comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din soldul disponibil al  primăriei comunei Ciobalaccia pentru anul 2022

Raportor: Petreanu Nina, contabil-șef primăria comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la selectarea porțiunilor de drum pentru reparație în anul 2022.

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică.

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică.

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la modul de repartizare a profitului net a „Î.M. Ciobalaccia-Servicii”„

Raportor: Tuzlucov Piotr, administrator ÎM ,,Ciobalaccia-Servicii,,

 1. Cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale secretarului consiliului comunal Ciobalaccia.

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la darea în arendă a terenului fondului apelor

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la darea în arendă a terenului amenajat

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la darea în arendă a terenului agricol

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la darea în arendă a terenului agricol

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la darea în arendă a terenului agricol

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la darea în arendă a terenului agricol

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la transmiterea în folosire cu drept de superficie terenul pentru construcții CS Ciobalaccia

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 1. 18. Cu privire la elaborarea proiectului de organizare a teritoriului

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 

Primăria  comunei  Ciobalaccia