×

Anunt Convocarea Consiliului comunal

ANUNȚ

 

În temeiul art.16, alin (2), (3) ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, dispoziția primarului comunei Ciobalaccia nr. 16-n din 10.05.2022 se convoacă ședința extraordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia pe data de 13 mai 2022, ora 15-00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei comunei Ciobalaccia, etajul I, cu următoarea:

Ordine de zi:

  1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din soldul disponibil al  primăriei comunei Ciobalaccia pentru anul 2022

Raportor: Petreanu Nina, contabil-șef primăria comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la selectarea porțiunilor de drum pentru reparație în anul 2022.

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la darea în locațiune.

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

 

NOTA!  În conformitate cu art. 17 alin. (1,2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006 ședinţele consiliului local sînt publice, orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local.

 

 

Primăria  comunei  Ciobalaccia