×

Anunt

În temeiul art.16, alin (2), (3) ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, dispoziția primarului comunei Ciobalaccia nr. 31-n din 04.11.2022 se convoacă ședința extraordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia pe data de 09 noiembrie 2022, ora 15:00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei comunei Ciobalaccia, etajul I, cu următoarea:

 

Ordinea de zi:

 

  1. Cu privire la corelarea bugetului comunei Ciobalaccia pentru anul 2022.

Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la stabilirea și aprobarea prețului de vînzare pentru un metru ster lemne de foc în comuna Ciobalaccia.   

Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a contractului de comodat.

Raportor: Gheorghe Pîrciu, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică. Raportor: Mihai Nicoleta, specialist primaria comunei Ciobalaccia
  2. Cu privire la achitarea plății unice cu caracter excepțional.

Raportor: Turlacov Luminița, secretar al consiliului comunal Ciobalaccia

 

Primăria  comunei  Ciobalaccia