×

Funcție vacanta

ANUNȚ

     Primăria comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist în reglementarea regimului funciar din cadrul primăriei com. Ciobalaccia. Candidaţii vor prezenta comisiei de concurs următoarele acte:

  1. Formularul de participare (se ridică de la primărie).
  2. Copia buletinului de identitate.
  3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.
  4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate de absolvire a cursurilor privind activitatea profesională desfășurată după data de 01.01.2019 sau alte documente confirmative)
  5. Certificat medical sau declarație pe propria răspundere.
  6. Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate la notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii lor.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
  • posedarea limbii române
  • neatingerea vîrstei de 63 ani.
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Cerinţe specifice:

Studii superioare, medii speciale în domeniu,

abilitate de operare a calculatorului.

 

Documentele se depun la Comisia de concurs creată în cadrul Primăriei comunei Ciobalaccia.

Data limită de prezentare a dosarului este 10 aprilie 2023.

Informaţii suplimentare la tel: 0(273)70-2-36, 0(273)70-6-78.