×

Anunt privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

Primăria comunei Ciobalaccia inițiază la data de 12 mai 2023, ora 17:00, în sala de ședințe de la etajul I, consultări publice la următoarele proiecte de decizie:

  1. Cu privire la selectarea sectoarelor de drum pentru reparație în anul 2023;
  2. Cu privire la atribuirea terenului în folosință pentru amplasarea punctului de lansare a rachetelor antigrindină;

Proiectele care urmează a fi examinate în ședința ordinară a consiliului comunal Ciobalaccia din data de 26.05.2023.

Scopul  activității constă în consultarea populației privind necesitatea selectării sectoarelor de drum pentru reparație în anul 2023.

  • atribuirea terenului în folosință pentru amplasarea punctului de lansare a rachetelor antigrindină.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectelor de decizie este actualizarea procedurilor interne referitoare la transparența în procesul decizional în conformitate cu actele normative în vigoare.

Prevederile de bază ale proiectelor sînt:

  • selectararea sectoarelor de drum pentru reparație în anul 2023.
  • atribuirea terenului în folosință pentru amplasarea punctului de lansare a rachetelor antigrindină.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: Primăria comunei Ciobalaccia, locuitorii comunei Ciobalaccia, Serviciul special pentru influențe active asupra proceselor hidrometeorologice

Rezultatatul scontat ca urmare a implementării deciziilor supuse consultării publice sunt: Aprobarea deciziilor conform proiectelor  propuse.

 Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  • Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006.
  • Legea privind descentralizarea administrative nr. 435/2006
  • Legea drumurilor nr. 509/1995
  • Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003
  • H.G. nr. 1120/2005 cu privire la unele măsuri de eficientizare a lucrărilor de combatere a căderilor de grindină, scrisoarea Serviciului special pentru Influiențe active asupra proceselor Hidrometeorologice

Recomandările pe marginea proiectulor de decizie supuse consultărilor publice pot fi expediate pînă pe data de 25 mai 2023, e-mail: primaria.ciobalaccia@apl.gov.md , adresa poștală: MD 7318, satul Ciobalaccia, raionul Cantemir

Proiectele de decizie sunt disponibile pe pagina web a primăriei comunei Ciobalaccia, și anume: http://primariaciobalaccia.md/proiecte-de-decizii/