×

Anunt convocare ședință extraordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia

ANUNȚ

În temeiul art.16, alin (2), (3) ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, dispoziția primarului comunei Ciobalaccia nr. 03-n din 09.02.2024 se convoacă ședința extraordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia pe data de 15 februarie 2024, ora 14-00, în incinta sălii de ședințe, etajul I, Primăria comunei Ciobalaccia, cu următoarea:

 

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la completarea deciziei consiliului comunal Ciobalaccia nr. 02/04-XXVIII din 15.12.2023 „Cu privire la scutirea de plată părintească a copiilor din familiile social-vulnerabile de la grădiniţele de copii din comuna Ciobalaccia”

     Raportor: Turlacov Luminița, secretar al consiliului comunal Ciobalaccia

 1. Cu privire la delegarea reprezentantului consiliului comunal Ciobalaccia în componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcției vacante de director grădinița de copii din s. Flocoasa

     Raportor: Turlacov Luminița, secretar al consiliului comunal Ciobalaccia

 1. Cu privire la înaintarea propunerii de proiect pentru finanțare în cadrul Programului Național ,,Satul European”, ediția II, 2024

     Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la aprobarea denumirilor străzilor comunei Ciobalaccia

    Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la anularea obligațiunilor fiscale conform listelor prezentate de Direcția Deservire Fiscală Leova

     Raportor: Ialamova Domnica, perceptor fiscal primăria com. Ciobalaccia

 1. Cu privire la stabilirea și aprobarea prețului de vînzare pentru un m³ lemne de foc

     Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la încetarea înainte de termen a contractului de locațiune

     Raportor: Popescu Elena, specialist primaria comunei Ciobalaccia.

 1. Cu privire la încetarea înainte de termen a contractului de locațiune

     Raportor: Popescu Elena, specialist primaria comunei Ciobalaccia.

 1. Cu privire la scoaterea la licitație publică cu strigare pentru dare în arendă a terenului agricol

     Raportor: Popescu Elena, specialist primaria comunei Ciobalaccia.

 1. Cu privire la scoaterea la licitație publică cu strigare pentru dare în arendă a terenului agricol

     Raportor: Popescu Elena, specialist primaria comunei Ciobalaccia.

 1. Cu privire la scoaterea la licitație publică cu strigare pentru dare în arendă terenul fondului apelor

     Raportor: Popescu Elena, specialist primaria comunei Ciobalaccia.

 1. Cu privire la scoaterea la licitație publică cu strigare pentru dare în arendă a terenului agricol

     Raportor: Popescu Elena, specialist primaria comunei Ciobalaccia.

 1. Cu privire la scoaterea la licitație publică cu strigare pentru dare în arendă a terenului agricol

     Raportor: Popescu Elena, specialist primaria comunei Ciobalaccia.

 1. Cu privire la scoaterea la licitație publică cu strigare pentru dare în arendă a terenului agricol

     Raportor: Popescu Elena, specialist primaria comunei Ciobalaccia.

 1. Cu privire la lucrărilor de delimitarea terenurilor proprietate publică

     Raportor: Popescu Elena, specialist primaria comunei Ciobalaccia.

 1. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării lunare angajaților Î.M. ,,Ciobalaccia-Servicii”

      Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

 1. Cu privire la aprobarea planului geometric al terenului cu numărul cadastral 2119206.1052

     Raportor: Popescu Elena, specialist primaria comunei Ciobalaccia.

 

Primăria comunei Ciobalaccia