×

Anunț convocare ședința ordinara Consiliul comuna Ciobalaccia

ANUNȚ

În temeiul art.16, alin (2), (3) ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, dispoziția primarului comunei Ciobalaccia nr. 08-n din 13.03.2024 se convoacă ședința ordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia pe data de 20 martie 2024, ora 13-00, în incinta sălii de ședințe, etajul I, Primăria comunei Ciobalaccia, cu următoarea:

 

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la desemnarea unui funcționar public pentru exercitare atribuțiilor de secretar al consiliului comunal Ciobalaccia pentru ședința ordinară din 21.03.2024

           Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la raportul de activitate a primăriei comunei Ciobalaccia și instituțiilor din subordine pentru anul 2023

           Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

           Coraporaori:Angheluță Larisa, Tatarlî Ana, Bulgaru Daniela, Angheluță Tatiana, Talasimova Anna, Tuzlucov Piotr.

  1. Cu privire la executarea bugetului primăriei com. Ciobalaccia conform rezultatelor   anului 2023    

Raportor: Petreanu Nina, contabil șef primaria Ciobalaccia

  1. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului ,,Teren pentru copii și persoane cu nevoi speciale și o Platformă pietonală de acces  la instituțiile socio-culturale din s.Ciobalaccia, r-nul Cantemir

Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la selectarea terenurilor pentru includerea în cadrul programului Național de Împădurire/Reînpădurire

Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

  1. Cu privire la modul de repartizare a profitului net a „Î.M. Ciobalaccia-Servicii

            Raportor: Tuzlucov Petru, administrator Î.M. Ciobalaccia Servicii

  1. Cu privire la examinarea cererii Comunității Religioase Biserica cu Hramul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena

Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia.

  1. Cu privire la aprobarea propunerii de proiect ,,Construcția rețelelor de apeduct și a turnului în satul Flocoasa, comuna Ciobalaccia, raionul Cantemir

Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia.

  1. Cu privire la darea  în locațiune    

            Raportor: Popescu Elena, specialist primaria comunei Ciobalaccia.

  1. Cu privire la examinarea cererii cet. Mihalachi Mariana

Raportor: Pîrciu Gheorghe, primarul comunei Ciobalaccia

Primăria comunei Ciobalaccia