×

Anunt Listele bunurilor

ANUNȚ

Stimați locuitori, astăzi, 29 martie 2024 au fost publicate listele bunurilor transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în urma inventarierii conform  regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 799  din  23.11.2022.

Aceste liste au fost publicate pe:

  • site-ul web al Primăriei Ciobalaccia;
  • pe panourile informative;
  • la magazinele din comună.

Rugăm ca fiecare cetățean să ia cunoștință cu listele bunurilor publicate.

În temeiul punctului 32, capitolul IV din Hotărârea nr. 799 din 23.11 2022, vă informăm că asupra informaţiei prezentate se depune contestație în termen ce nu depăşeşte 20 de zile lucrătoare de la data iniţierii dezbaterilor publice, în formă scrisă, cu anexarea documentelor doveditoare în incinta Primăriei şi în formă electronică, cu respectarea cerinţelor stabilite pentru un document electronic.

Termenul limită de depunere a contestațiilor până la data de 25 aprilie 2024.

Se anexează Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.799 din 2022.