×

Anunt funcție vacanta specialist în problemele perceperii fiscale

15 mai 2024

A N U N Ţ Primăria comunei Ciobalaccia , r-nul Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist în problemele perceperii fiscale, Data limită de aplicare – 27.05.2024, 17:00 Condiţiile de participare la concurs deține cetățenia Republicii Moldova; posedă limba română și limbile oficiale […]

Recensământ 2024

4 aprilie 2024

În perioada aprilie- iulie 2024 în Republica Moldova se va desfășura Recensământul populației și locuințelor (RPL) și în comuna Ciobalaccia. Recensământul are loc o dată la 10 ani. Scopul recensământului este obținerea de date statistice privind numărul și distribuția teritorială a populației și locuințelor țării […]

Anunt Listele bunurilor

29 martie 2024

ANUNȚ Stimați locuitori, astăzi, 29 martie 2024 au fost publicate listele bunurilor transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în urma inventarierii conform  regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 799  din  23.11.2022. Aceste liste au fost publicate […]

Anunț convocare ședința ordinara Consiliul comuna Ciobalaccia

14 martie 2024

ANUNȚ În temeiul art.16, alin (2), (3) ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, dispoziția primarului comunei Ciobalaccia nr. 08-n din 13.03.2024 se convoacă ședința ordinară a Consiliului comunal Ciobalaccia pe data de 20 martie 2024, ora 13-00, în incinta sălii de […]